Trwają zajęcia w ramach marszałkowskiego projektu „ODKRYWAMY PLANETY - zajęcia z kompetencji kluczowych”. W innowacyjnych lekcjach połączonych z obserwacjami ciekawych obiektów na kujawsko-pomorskim niebie uczestniczy 300 uczniów z 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. W realizacji przedsięwzięcia korzystamy z sieci działających na Kujawach i Pomorzu obserwatoriów astronomicznych ASTROBAZA KOPERNIK.

Formuła projektu polega na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka), realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych:

  • zjawiska zakryciowe,
  • stacje bolidowe,
  • astrometria i fotometria,
  • aktywność Słońca.

- Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem infrastruktury astrobaz, co gwarantuje ciekawe spotkania z „żywą” astronomią. Liczymy, że ich innowacyjny i nowoczesny charakter pozwoli rozwinąć zainteresowania naukowe najzdolniejszych uczniów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach projektu powstało trzydzieści 10-osobowych grup uczniów, tzw. astroteamów. Opiekują się nimi specjalnie przygotowani nauczyciele, którzy ukończyli organizowany w ramach projektu kurs z zakresu programów obserwacyjnych. Zajęcia rozpoczęły się kwietniu i potrwają do końca listopada 2015 roku. Uczniowie mają także dostęp do specjalistycznej obserwacyjnej platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby projektu. Efektem udziału szkoły w przedsięwzięciu będzie także wypracowanie lub zmodyfikowanie programu rozwoju placówki. Projekt zakłada między innymi pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia. Wkrótce uczniowie astroteamu z Jabłonowa Pomorskiego rozpoczną także współpracę z grupą uczniów skupionych wokół Planetarium Adlera w Chicago. To efekt wizyty Dyrektor Planetarium, pani Michelle Larson podczas ubiegłorocznej edycji Astrofestiwalu w Golubiu-Dobrzyniu. Najbardziej aktywny astroteam pojedzie w nagrodę do Darmstadt w Niemczech, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre - ESOC). Tam uczniowie będą mogli m.in. kontrolować lot satelity.

Projekt  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wartość tego przedsięwzięcia to 870 tysięcy złotych.

ASTROBAZA KOPERNIK to zrealizowany z inicjatywy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, wyjątkowy na skalę kraju i Europy projekt budowy 14 ogólnodostępnych przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych. Te świetnie wyposażone lokalne centra obserwacyjno-badawcze dobrze sprawdzają się w nauce przedmiotów ścisłych, korzystają też z nich entuzjaści astronomii.