30 najbardziej kreatywnych uczniów – uczestników projektu „ODKRYWAMY PLANETY” wyłoniła we wtorek, 6 października br. Rada Programowa kujawsko-pomorskich ASTROBAZ na specjalnym posiedzeniu poświęconym ocenie uczniowskich prac dokumentujących aktywność młodych amatorów astronomii. Zwieńczeniem ich wymagającej i wielogodzinnej pracy w astro-teamach będzie udział w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec w dniach: 22-27 października 2015 roku.

   Uczniowie odwiedzą m.in. Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) ESA w  Darmstadt oraz obserwatorium astronomiczne im. F. Archenholda w Berlinie, w którym znajduje się najdłuższy na świecie – i wciąż sprawny - ruchomy refraktor (teleskop soczewkowy), a także ekspozycja przedstawiająca historię astronomii od Babilonii aż do czasów współczesnych. Ważnym punktem wyprawy będzie Instytut Radioastronomii imienia Maxa Plancka w Effelsbergu k/Bonn z największym radioteleskopem w Europie. Na trasie wycieczki znajduje się także berlińskie Muzeum Techniki oraz Jena – siedziba słynnego planetarium oraz znanych i cenionych zakładów optycznych „Carl Zeiss”.

   Uczestnicy wyjazdu (30 uczniów i 3 nauczycieli) wyłonieni zostali w drodze konkursu astronomicznego, który polegał na przygotowaniu prac multimedialnych dokumentujących aktywność i osiągnięcia w projekcie. Rada Programowa projektu ASTROBAZA KOPERNIK stanowiąca jednocześnie Jury konkursu wybrała autorów nagrodzonych prezentacji. Listę laureatów publikujemy poniżej.

   Przypomnijmy: w innowacyjnych lekcjach połączonych z obserwacjami obiektów astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie uczestniczyło blisko 300 uczniów skupionych w 30 tzw. astro-teamach z 27 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. W realizacji przedsięwzięcia korzystali oni z sieci działających na Kujawach i Pomorzu obserwatoriów astronomicznych - astrobaz. Formuła projektu polegała na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka), realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych:

  • zjawiska zakryciowe,
  • stacje bolidowe,
  • astrometria i fotometria,
  • aktywność Słońca.

Opiekę nad uczniami sprawowali specjalnie przygotowani nauczyciele, którzy ukończyli organizowany w ramach projektu kurs z zakresu programów obserwacyjnych.

   Projekt „ODKRYWAMY PLANETY” jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 870 tysięcy złotych.

ODKRYWAMY PLANETY_konkurs_laureaci_lista.xlsx

ODKRYWAMY PLANETY_konkurs_laureaci_lista.pdf