Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów
Departamentu Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

Platforma e-learningowa projektu "ODKRYWAMY PLANETY": https://moodle.odkrywamyplanety.pl/