Formuła projektu pn. „ODKRYWAMY PLANETY - zajęcia z kompetencji kluczowych” polega na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka). Zajęcia te realizowane są na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych: zjawiska zakryciowe, stacje bolidowe, astrometria i fotometria gwiazd oraz aktywność Słońca. Taki niespotykany do tej pory fundament zajęć dodatkowych stanowi gwarancję ich innowacyjnego i nowoczesnego charakteru. Ponadto zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem infrastruktury Astrobaz, co pozwala na ciekawe spotkania z „żywą” astronomią.

     Projekt skierowany jest do 300 uczniów 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących kształcenie ogólne. Zajęcia odbywają się w 10-osobowych grupach uczniów, tzw. astro-teamach. Astro-teamami opiekują się nauczyciele po ukończeniu kurs z zakresu w/w 4 specjalistycznych programów obserwacyjnych. Uczestnicy projektu mają także zapewniony transport oraz wyżywienie w miejscu prowadzonych zajęć. 

     Uczniom służy też specjalistyczna, obserwacyjna platforma e-learningowa, stworzona specjalnie na potrzeby projektu "ODKRYWAMY PLANETY". Wystarczy zalogować się pod adresem: https://moodle.odkrywamyplanety.pl/, aby uzyskać dostęp m.in. do wyników obserwacji i badań.

     W ramach projektu planowana jest stała współpraca astro-teamu z Jabłonowa Pomorskiego z grupą uczniów skupionych wokół Planetarium Adlera w Chicago. To efekt wizyty Dyrektor Planetarium, pani Michelle Larson na III kujawsko-pomorskim Astrofestiwalu w Golubiu-Dobrzyniu w czerwcu 2014 roku.

     Najbardziej aktywni uczniowie (30 osób) będący członkami różnych astro-teamów w nagrodę pojadą do Niemiec, m.in. do Darmstadt, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre - ESOC). Zwycięska ekipa będzie miała m.in. sposobność pokierowania lotem satelity.

     Efektem udziału szkoły w projekcie będzie wypracowanie lub zmodyfikowanie programu rozwoju placówki w taki sposób, aby program ten kompleksowo odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze uczniów, a także by zawierał niezbędną informację o systematycznej i ciągłej realizacji innowacyjnych zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów objętych projektem po jego zakończeniu. Ma to trwale przyczynić się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół. 

    Projekt  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wartość przedsięwzięcia wynosi 870 tysięcy złotych.