Uczniowie podejmują się wyznaczenia położenia i jasności gwiazd. Posłużą im do tego obrazy nieba utrwalone na zdjęciach wykonanych w trakcie zajęć w Astrobazach. Użycie w tym celu wysokiej klasy kamer CCD przymocowanych do teleskopów Meade 14/200, daje szansę sięgnąć w odległe i trudno dostępne rejony nieba. Natomiast systematyczne obserwacje gwarantują poznanie wielu typów gwiazd zmieniających jasność - od gwiazd zaćmieniowych, pulsujących do gwiazd wybuchowych. Obserwacje najciekawszych pól gwiazdowych wpływają znacząco na sposób myślenia o nocnym niebie, które tylko pozornie jest spokojne i niezmienne. Analiza barw składowych światła gwiazd, możliwa dzięki nowoczesnym filtrom LRGB Badeera, dodatkowo ułatwi poznanie fizycznej natury obserwowanych obiektów, podpowiadając istnienie całej gamy astrofizycznych procesów zachodzących we wnętrzach i na powierzchni gwiazd.