Projekt przewidujący rozmieszczenie 4 stacji bolidowych w istniejących Astrobazach województwa kujawsko-pomorskiego. Stacje obsługiwane przez uczniów i osoby prowadzące zajęcia rejestrować będą bolidy, czyli bardzo jasne meteory pojawiające się na nocnym niebie. Dane zbierane przez stacje bolidowe będą w prosty sposób obrabiane przez uczestników projektu, a następnie przekazywane do dalszych badań naukowych. Oprócz rejestracji bolidów, uczniowie zapoznają się z innymi technikami badań drobnych ciał Układu Słonecznego, jak też zaznajomią się z podstawami prostej analizy danych obserwacyjnych. Wyniki uzyskiwane przez stacje województwa kujawsko-pomorskiego analizowane będą we współpracy z badaczami z Pracowni Komet i Meteorów PTMA.