WYDZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I STYPENDIÓW DKiE W TORUNIU
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
UCZESTNICY PROJEKTU
"ODKRYWAMY PLANETY" w TV Toruń
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=5347
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:odkrywamy-planety-zajcia-z-kompetencji-kluczowych&catid=39:aktualnoci
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=200&page=4791
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie Kujawy.info
http://www.kujawy.info/edukacja-kultura-sport/item/1287-odkrywaja-planety-z-urzedem-marszalkowskim
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/783
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie eGrudziądz.pl
http://egrudziadz.pl/region-kujawski/aktualnosci-wojewodztwa/odkryja-nowe-planety.html
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie projektu "ASTROBAZA KOPERNIK"
http://astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl/10,aktualnosci,83,rusza_projekt_%22odkrywamy_planety%22.html
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27688&Itemid=126
"ODKRYWAMY PLANETY" na stronie "Mój region w Europie"
http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/projekt-systemowy-odkrywamy-planety-zajecia-z-kompetencji-kluczowych.html
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO